Events for 5. svibnja 2023. – Visit Baranja

Events

All Day

Dani kajkavštine

Petlovac

Petak, 5. svibnja 17:00 Otvaranje manifestacije „Dani kajkavštine“ 17:15 „Kajkavski oblizeki“ – izložba kolača Nastup TS „Kraluši“ udruge „Tradicijom za budućnost“ 18:00 Čitanje poezije na kajkavskom narječju Zlatka Kos, Petlovac Krešimir Petrović, Gotalovo 19:00 Predstava na kajkavskom „Ženska ruka čuda … Read More

Skip to content