Doživite - Visit Baranja

Doživite

Kod nas su ovakve priče svakodnevne: Negdje u dubini Kopačkog rita čučavac sive čaplje u gnijezdu oprezno čeka majku koja će donijeti hranu. Radoznalo gleda i vreba bilo kakav sumnjivi pokret ili šum koji bi eventualno mogao poremetiti idilu. Gnijezdo je smješteno na vrbovu grmu, a mlada će ptica čučati u njemu sve dok ne opernati i odleti za roditeljima tražiti hranu po močvari. Sive čaplje gnijezde još i na visokim hrastovima i vrlo rijetko u trščacima. Kolonija ovih ptica u Kopačkom ritu trenutno broji oko 1.000 parova, a u cijeloj Hrvatskoj ima ih 3.000. Može li ljepše? Ne može.

Skip to content