Vinski podrum u Belom Manastiru ima svojstvo kulturnog dobra - Visit Baranja

Vinski podrum u Belom Manastiru ima svojstvo kulturnog dobra

Vinski podrum u Belom Manastiru vlasnika Milana Dvornića unesen je u Registar kulturnih dobara RH!

Vinski podrum, tradicijska gospodarska zgrada, nalazi se na sjeveroistočnom rubnom dijelu naselja Beli Manastir, na padini Banskog brda, u ulici Marka Marulića broj 5.

U većini baranjskih naselja, Zbog visokih podzemnih voda, nisu se mogli kopati podrumi pogodni za čuvanje vina ispod kuće te su građeni na povišenim terenima Banske kose, u neposrednoj blizini vinograda.

Svojim su oblikovanjem prilagođeni reljefu: nalazimo podrume ukopane u lesne stijene, ukopane u tlo sa zidanim svodovima na koje se potom nasipala zemlja te podrume ukopane ispod gospodarske zgrade.
Podrum u Belom Manastiru je samostojeća jednosobna prizemna zgrada sagrađena od naboja ispod koje je iskopan podrumski tunel. U podzemni dio podruma, gator ili ćemer, silazi se izrazito strmim stepenicama koje polaze iz središta zgrade, kacare.

U podrumskom tunelu iskopanom u lesu konstantne temperature nalazi se jedan red bačvi s vinom s vinom. U gornjoj pribor prostoriji, kacari, prerađuje se grožđe prilikom berbe, a tijekom godine čuvaju kace, preša, muljača i ostali pribor i alati koji su se koristili, ali koji i danas služe za obradu vinograda i prilikom poslova oko vina u podrumu.

Podovi u obje prostorije su od nabijene zemlje. Zgrada Je pokrivena dvostrešnim krovištem s pokrovom od trske. Na krovnim letvama pri vrhu vidljive su šibe kojima su uvezani snopovi trske. Na sredini zapadno orijentiranog pročelja nalaze se dvokrilna vrata. Na svim zidovima i zabatima nalaze se po dvije uske ozrake. Predmetni vinski podrum vlasnik podruma obnavlja i održava izvornim materijalima: blatnom žbukom, vapnom i trskom. Vlasnik podruma svjedoči da je na dovratku podruma koji je promijenjen radi dotrajalosti 60-ih godina 20. stoljeća bila upisana 1802. godina.

Podrum se nalazi ucrtan na povijesnim katastarskim kartama iz druge polovine 19. stoljeća, a opis belomanastirskih podruma nalazimo u Opisu Beljskog vlastelinstva Josipa Payra iz 1824. godine (S Sršen, Baranja, Osijek, 2002.).

Tradicijski vinski podrum u Belom Manastiru jedini je preostali tradicijski vinski podrum u Baranji izgrađen nabojem i pokriven trskom, a koji je u punoj funkciji te kao takav ima svojstvo kulturnoga dobra.

Na osnovi predočene dokumentacije i iznesenih činjenica Stručno povjerenstvo za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra, na sjednici održanoj 6. rujna 2023. godine, utvrdilo je da Vinski podrum u Belom Manastiru, ima svojstvo kulturnoga dobra u smislu članka 7. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te se, sukladno članku 12. stavku 4. istoga Zakona, određuje upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara.

Comments are closed.
Skip to content