Brošure - Visit Baranja

Brošure

Turizamu baranji raste iz godine u godinu. Baziran je na zaštićenoj prirodi, ruralnom načinu života, tradicionalnoj kulturi, gastronomiji i enologiji. Velik broj ljudi započinje svoj vlastiti turistički posao: prenoćišta, vođene ture, prodaju svoje poljoprivredne proizvode turistima i puno drugih zanimljivih projekata.

      – 7 dana u Baranji

Skip to content