Dvorac u Kneževu - Visit Baranja

Dvorac u Kneževu

Kasnobarokna-historicistička i klasicistička zgrada u središtu Kneževa. Do početka 19. stoljeća imao je gospodarsku, a djelomično i upravnu namjenu na velikom Beljskom vlastelinstvu. Dvorac je izgrađen 1828. kao jednokatna zgrada skromnih klasicističkih obilježja s namjenom da bude gospodarsko sjedište vlastelinstva. Zapadno pročelje okrenuto je prema naselju, a istočno prema perivoju. Središnji, dvokatni dio dvorca izdiže se iz osnovnog volumena. Sva su pročelja jednostavno oblikovana, ali se ipak glavno pročelje ističe svojim ukrasima. Perivoj iz 19. stoljeća, koji se nalazi tik uz dvorac, zaštićen je kao hortikulturalni spomenik.

Skip to content