Dvorac Eugena Savojskog - Visit Baranja

Dvorac Eugena Savojskog

Lovački dvorac u Bilju u 18. je stoljeću dao sagraditi austrijski vojskovođa princ Eugen Savojski. Zemljište mu je darovao car Leopold kao znak zahvalnosti za pobjede koje je izvojevao nad Turcima. Dvorac je nedovoljno povijesno i arhitektonski istražen, a njegov perivoj u literaturi se tek spominje, dok poneki navodi oko vremena nastanka dvorca nisu pouzdani. Nagađa se i oko imena autora ove građevine, a spominje se austrijski arhitekt Johann Lucas Hildebrandt, poznat kao graditelj bečkog dvorca Belvedere. Biljski dvorac se nalazi na rubu močvarnog i poplavnog područja Kopačkog rita. Njegovi oklopi podsjećaju na renesansni način obrane, odnosno na kasnosrednjovjekovne i renesansne nizinske burgove. Perivoj se prostire na površini od oko osam hektara, a dvorac je 1824. bio okružen šljivikom i šumom i tek poslije preoblikovan u perivoj. U sklopu građevine 1720. izgrađena je i dvorska kapela posvećena Majci Božjoj. Do izgradnje župne crkve imala je ulogu župne kapele. Dvorac je obnovljen 1974., a bio je i sjedište Radne organizacije za lovnu privredu »Jelen«. Danas je u okrilju Lovačkog dvorca smješten dio Hrvatskih šuma, te Uprava Javne ustanove Park prirode Kopački rit. U podrumskom prostoru uređena je izložbena galerija »Eugen Savojski«.

Skip to content