Odaberite odredište

Želite detaljnije informacije o mjestu:

Cikloturizam

cikloturizam

Interaktivna karta

interaktivna karta

Vinske ceste

vinske ceste

HM rent-a-car

hm rent a car

TZ Osječko-baranjske županije

TZ Osječko-baranjske županije

Vinogradi kod Batine 

Kalazić

Planina 135, Batina
Tel: 031 214 511
Fax : 031 212 844
E-mail kronos@kronos.hr
Web : www.vina-kalazic.com


 

Odlično tlo baranjske Banske kose i pogodna mikroklima uvjetovana neposrednom blizinom moćnog Dunava, predu¬vjeti su da vinova loza koju tu brižno njegujemo daje iz¬vrsno grožđe pogodno za proizvodnju najboljih vina. Naši vinogradi kreirani su na način koji osigurava optimalan prinos po trsu kako bi se u svakoj bobici grožđa dobio mak¬simalan sadržaj ekstrakta, sladora i aroma. Jer, kaže se, proizvodnja vrhunskog vina počinje u vinogradu. Uz naš podrum nalazi se i kušaona sa 100 sjedećih mjesta u kojoj će ljubitelji vina moći uživati u svim visokokvalitetnim i vrhunskim vinima koje proizvodimo.