Odaberite odredište

Želite detaljnije informacije o mjestu:

Cikloturizam

cikloturizam

Interaktivna karta

interaktivna karta

Vinske ceste

vinske ceste

HM rent-a-car

hm rent a car

TZ Osječko-baranjske županije

TZ Osječko-baranjske županije

Eko Centar Zlatna Greda 

Pustara Zlatna Greda

Zlatna Greda 16, Lug
Tel: +385 (0) 31 565 181; +385 (0) 91 421 14 24
Fax : +385 (0) 31 565 182
E-mail info@zlatna-greda.org
Web : www.zlatna-greda.org


Ministarstvo kulture dodijelilo je pustari Zlatna Greda status zaštićenog kulturnog dobra 28.10.2011. Pustara je upisana u Registar kulturnih dobara RH-Listu zaštićenih kulturnih dobara.
Zlatna Greda je osnovana oko 1870. godine kao dio Beljskog vlastelinstva. Ovo nekadašnje poljoprivredno radničko naselje smješteno je u istočnom dijelu Baranje, uz sjeverni rub Kopačkog rita. Do danas je sačuvan veći dio izvornih zgrada građenih u drugoj polovici 19. st. (Upravna zgrada, zgrada skladišta-magazin, radnički stanovi...) Danas Zlatna Greda predstavlja skladnu cjelinu sačuvane utilitarne industrijske graditeljske baštine specifične za pustare na prostoru istočne Hrvatske. Njenoj atraktivnosti i ambijentalnim vrijednostima doprinosi uklopljenost naselja u okruženje dunavsko-dravskih ritskih šuma. Smještaj uz sam Kopački rit predstavlja veliku vrijednost i sponu sa očuvanjem prirodnog okoliša i bioraznolikosti područja.
U nekadašnjoj upravnoj zgradi smješten je Eko centar Zlatna Greda. Njegov temeljni cilj je zaštita prirodnih i tradicijskih vrijednosti kroz edukacije i posjete prirodi prema načelima eko turizma. Zgrada je primjereno obnovljena, prenamjenjena i opremljena, te predstavlja potencijalnu jezgru buduće obnove i revitalizacije cijelog kompleksa.